Jak wybrać odpowiedni zbiornik na wodę?

Być może większości z nas wydaje się, że w dzisiejszych czasach nie ma już konieczności gromadzenia zapasów wody, bowiem sprawnie działająca sieć wodociągowa czy stosunkowo łatwy, w naszym kraju, dostęp do wszelkich zbiorników wodnych czy wód podziemnych zapewni nam nieprzerwane jej dostawy i bardzo mało prawdopodobne jest jakieś znaczące utrudnienie w jej pozyskaniu. Otóż nic bardziej mylnego.

Przerwy w dostawie wody pitnej

Co prawda ciężko zaprzeczyć istnieniu rozbudowanej sieci wodociągów czy dość dużej ilości naturalnych zbiorników, co jednak może okazać się niewystarczające w warunkach suszy, czy innej klęski żywiołowej. Nawet niewielkie i krótkotrwałe przerwy w dostępie do wody mogą okazać się katastrofalne w skutkach i powodować dość duże straty, zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej stałego zasilenia w ten zasób, czy choćby produkcji rolnej.

Zbiorniki na wodę

Aby uniknąć przykrych sytuacji warto zawczasu zaopatrzyć się w urządzenia mogące złagodzić skutki podobnych sytuacji. Mowa tu o zainstalowaniu zbiornika na wodę, który w razie wystąpienia awarii okaże się wręcz zbawieniem dla prowadzonej przez nas działalności, tym bardziej, że koszt zakupu i instalacji podobnego urządzenia nie jest dziś specjalnie wygórowany.

Przy wyborze odpowiedniej instalacji warto brać pod uwagę nie tylko budżet, ale przede wszystkim to, do czego będziemy wykorzystywać zgromadzoną wodę. Chociaż na pierwszy rzut oka, te urządzenia niewiele się od siebie różnią, to jednak inne cechy mają zbiorniki wody pitnej a inne przeznaczone np. na deszczówkę.
Zbiornik do wody pitnej powinien bowiem posiadać właściwe atesty Państwowego Zakładu Higieny, dzięki którym możemy mieć pewność, że zgromadzona w nim woda będzie się nadawała do spożycia. Gwarantują to zwłaszcza materiały użyte do produkcji, które nie tylko same nie przenikną do wody, ale również zabezpieczą ją przed dostaniem się do niej zanieczyszczeń z zewnątrz. Oczywiście należy go też wypełnić wodą zdatną do spożycia, lub nadającą się do łatwego uzdatnienia.

Zbiorniki do magazynowania wody pitnej

Jeśli w naszej działalności wykorzystujemy wodę do celów innych niż spożywcze np. chłodzenia urządzeń, to oczywiście nie musimy już tak rygorystycznie podchodzić do tego zagadnienia i najważniejsze będą dla nas cechy takie jak cena czy pojemność.

Można jednak śmiało powiedzieć, że zbiorniki do magazynowania wody pitnej są niejako inwestycją lepszą, bowiem dzięki nim możemy zapewnić sobie równocześnie magazyn wody pitnej jak i tej używanej do innych celów.

Wszystko jednak zależy od indywidualnych potrzeb i często lepszym, bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, będzie zainstalowanie dwóch zbiorników na wodę. Jednego, mniejszego, przeznaczonego dla celów spożywczych i drugiego, dużo pojemniejszego, do zastosowań przemysłowych.