Czy instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii się opłaca?

Instalacja systemu fotowoltaicznego to nie tylko zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, ale także sens ekonomiczny. Koszty energii słonecznej wciąż spadają, podobnie jak okres zwrotu inwestycji w system PV z magazynem akumulatorów. Mimo to, trzeba być świadomym wszystkich różnych kosztów i czynników, aby uniknąć inwestowania w instalację, która nie przyniesie zwrotu z inwestycji. Bez zintegrowanego systemu magazynowania energii, energia słoneczna jest nieregularna i często musi być wspierana przez inne źródło, takie jak generatory na gaz ziemny lub olej napędowy. Połączenie obu technologii pomaga obniżyć koszty i zoptymalizować wydajność poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów. Rozwiązania te są droższe niż samodzielne systemy słoneczne, ale ich koszt może być uzasadniony w czasie, biorąc pod uwagę ich liczne korzyści.

Okres zwrotu kosztów instalacji fotowoltaicznej z magazynem

Mimo że koszt energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne znacznie spadł w ostatnich latach, okres zwrotu inwestycji w system fotowoltaiczny nadal wynosi około 6 do 10 lat. Dzieje się tak dlatego, że początkowa inwestycja w panele słoneczne oraz koszty instalacji systemu są wysokie. Ceny energii elektrycznej zależą również od lokalizacji, więc czas potrzebny na zwrot inwestycji będzie różny.

Czy istnieją inne korzyści z instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii?

Instalacja fotowoltaiczna może zmniejszyć Twoje rachunki za prąd, ale oszczędności nie są gwarantowane. Jeśli masz system solarny, który produkuje więcej energii niż potrzebujesz, możesz sprzedać nadwyżkę swojemu zakładowi energetycznemu. W dzisiejszych czasach energia słoneczna jest zazwyczaj bardziej wartościowa niż konwencjonalne źródła energii, szczególnie w miesiącach letnich, kiedy zapotrzebowanie jest największe. Jeśli jednak zainstalujesz system solarny z magazynem energii, możesz wykorzystać zmagazynowaną energię do zaspokojenia swojego zapotrzebowania na prąd nawet w pochmurne dni. Ponadto nadwyżki energii z systemu słonecznego można wykorzystać do ładowania akumulatora i obniżenia rachunku za prąd. System fotowoltaiczny z magazynem energii może również zmniejszyć ilość energii kupowanej od dostawcy, co może obniżyć Twój miesięczny rachunek. Można również otrzymać kredyt za nadwyżkę energii elektrycznej oddawanej przez system do sieci.

Ile to kosztuje?

Jak wspomniano powyżej, koszt systemów PV z akumulatorem jest wyższy niż w przypadku instalacji samodzielnej. . Rzeczywisty koszt będzie zależał od wielu czynników, w tym od Twojej lokalizacji i wielkości systemu. Ponadto należy rozważyć, jak długo system będzie trwał i jaki jest oczekiwany zwrot z inwestycji.

Okres zwrotu inwestycji w energię słoneczną

Okres zwrotu inwestycji w energię słoneczną może wynosić od 1 do 20 lat. Długość okresu zwrotu zależy od wielu czynników, takich jak Twoje potrzeby energetyczne i lokalizacja. Na przykład systemy solarne z magazynem akumulatorów mają okres zwrotu od 6 do 10 lat. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę okres eksploatacji systemu i koszty jego utrzymania w czasie.

Fotowoltaika Poznań – sprawdź ofertę!