Wilgoć w starym domu - jak pozbyć się problemu?

Masz rustykalny przesiąknięty wilgocią dom? Z pewnością zastanawiasz się, w jaki sposób można pozbyć się wilgoci. Jest na to kilka sprawdzonych sposobów.

Co jest źródłem podmakania w domu?

Wśród podstawowych przyczyn pojawiania się jej w obiektach można wskazać:

  • źle wykonaną izolację cieplną,
  • awaria membrany oddzielającej podłoże od murów
  • brak cyrkulacji powietrza
  • nieszczelny dach
  • nasiąkanie wodami opadowymi
  • brak instalacji ogrzewania

Jak nie dopuścić do pojawienia się wilgoci?

Ponad wszystko zawsze konieczne jest by zlikwidować przyczynę podmakania. powodu można przystąpić do pozbywania się jej ze starego budynku. W każdym przypadku jednak będzie się to łączyło z zabiegami technicznymi i wydatkami. Ich nakład zależeć będzie z rozmiarem kwestii zawilgocenia i kondycji nieruchomości.

Jeżeli źródłem wilgoci jest przeciekający dach, należy go uszczelnić. gdy walczymy z zawilgoceniem pochodzącym od ścian, konieczne będzie zamontowanie, oczyszczenie lub wymiana orynnowania i odprowadzenie wody opadowej z dala od budynku przy użyciu rur spustowych i drenażowych.

Wilgoć z ziemi – jak uchronić przed nią budynek?

Wilgoć podciągana z ziemi jest problemem wymagającym dużych inwestycji w istniejący dom. Wymagane będzie wyrobienie membrany poziomej, w formie tak zwanej „podcinki”, albo nieco droższej, ale nie tak pracochłonnej metody – iniekcji mikrokrystalicznej. Wskazane też będzie skucie starych podłóg, ułożenie świeżych podkładów podpodłogowych, izolacji przeciwwilgociowych i nowych podłoży. Także w temacie fundamentowania może okazać się niezbędne wykonanie wypełnień i zrobienie izolacji.

Bywa, że w starych chatach wystarczy zbudowanie działającej wymiany powietrza i problem zawilgocenia, jeśli nie jest mocno zaawansowany, powinien się oddalić.

Po zlikwidowaniu źródła wody (jeśli jest związane z zagrzybieniem i korozją przegród lub powłok), należy je usunąć i dokonać odkażania poprzez użycie środków grzybobójczych i ozonowanie.