Czym jest korytarz życia

Zdrowie jest bezcenne, a każda sekunda w przypadku akcji ratunkowej może być zbyt kosztowna. Dlatego tak ważne jest umożliwienie służbom ratowniczym łatwego przejazdu. Korytarz ratunkowy jest tworzony w celu pozostawienia wolnego miejsca pojazdom uprzywilejowanym. Jest szczególnie ważny w przypadku autostrad i dróg ekspresowych ze względu na to, że nawet drobna kolizja może skutkować bardzo dużym korkiem. O czym należy pamiętać, robiąc przejazd?

Regulacje prawne

Korytarz ratunkowy prawnie uregulowany jest między innymi w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowenii, Szwajcarii oraz w naszym kraju.

W Polsce po raz pierwszy regulacja prawna dotycząca korytarza ratunkowego, została zapisana w kodeksie drogowym w 2019 roku.

Jak działa korytarz życia?

Warto wspomnieć, że każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdom służb ratunkowych. Rozumie się przez to, że uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć się z drogi albo konieczności zatrzymać się.

W okolicznościach wzmożonego ruchu kierowca poruszający się lewym pasem na jezdni dwupasmowej ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu. Natomiast uczestnik ruchu drogowego , który jest na prawym pasie ma obowiązek zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasa.

Kierowca ma także możliwość zjechania na pobocze albo pas rozdzielający.

Kierowca może wrócić do normalnego toru jazdy dopiero, gdy pojazd służb ratunkowych przejedzie.

Za nieprzestrzeganie tego przepisu w naszym kraju grozi mandat karny w wysokości dwustu złotych, a w Niemczech nawet do trzech tysięcy euro.

Tworzenie korytarza ratunkowego efektywnie skraca czas dojazdu pojazdów uprzywilejowanych do miejsca wypadku. Gdyby nie korytarz ratunkowy większe pojazdy, takie jak wozy strażackie nie miałyby możliwości szybszego dojazdu na miejsce wypadku, jadąc pasem awaryjnym. Korytarz życia może skrócić drogę nawet o sześć minut.